top of page
1622273198479773 2.jpg

Competențe

Domenii de Activitate:

Dreptul Civil, Dreptul Comercial, Dreptul Administrativ, Dreptul Muncii, Servicii de Mediere.

Studii Academice:

Licență în Drept, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova 2001 – 2005.

Masterat în Drept, Academia ,,Ștefan cel Mare” 2006 – 2007.

Curs de formare inițială „Teoria și practica medierii” 2014.

Limba Maternă: Limba Română.

Limbi Străine: Limba Rusă, Limba Engleză.

Experiență Profesională:

  • Avocat în cadrul Grupului de Consultanță și Avocatură ,,LEXCONSULT” 2006 – Prezent

  • Viceministru al transporturilor și infrastructurii rutiere Guvernul Republicii Moldova 2015 - 2017.

  • Secretar de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii din Moldova 2007 - 2019.

  • Președinte al Consiliului de administrație al Î.S. „Căile Ferate din Moldova” 2015 - 2017.

  • Președinte al Consiliului de administrație al Î.S. „Air Moldova” 2015 - 2018.

  • Președinte al Consiliului de administrație al Î.S. „Gări și Stații Auto” 2015 - 2019.

bottom of page