top of page
pexels-pixabay-207662.jpg

Protecția Mediului

LEXCONSULT acordă importanţă deosebită protecţiei mediului înconjurator şi se implică activ în dezvoltarea şi susţinerea de programe ecologice, avînd tangenţe în acest sens cu litigiile apărute în acest domeniu, cuantificarea şi modalităţile de plată a contribuţiilor la fondul de mediu datorate de persoane fizice sau juridice, poluarea atmosferei, realizarea documentaţiei necesare pentru avizele necesare activităţii din diversele domenii.

Deasemenea aria noastră de expertiză cuprinde aspecte de planificare legate de supermagazine alimentare, depozite de comercializare cu amănuntul, parcuri de comerţ cu amănuntul, centre de expediţie regionale şi subregionale, birouri, parcuri comerciale, locuinţe, investiţii de divertisment, investiţii în infrastructură şi căi ferate, porturi, parcuri de transport, aeroporturi regionale şi investiţii promovate pe baza principiilor dezvoltării sustenabile.

Astfel oferim clienţilor consultanţă şi asupra:

  • pretenţii privind poluarea şi alte daune de mediu;

  • asistenţă în anchete penale şi investigaţii publice;

  • răspuns la acţiuni directe sau litigii iniţiate de grupuri de presiune de mediu şi alte ONG-uri;

  • litigii privind contaminarea terenului şi negociere cu organele de reglementare asupra curăţării locaţiilor contaminate;

  • cazuri de boli profesionale şi răspundere pentru produs;

  • evaluare juridică a deciziilor de planificare / de mediu ş.a.

bottom of page