top of page
Justice

Serviciul Vamal a atenționat repetat persoanele care au introdus în Republica Moldova un mijloc de transport cu numere de înmatriculare străine, declarat prin acțiune, despre existența reglementărilor legale și obligativitatea respectării acestora.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, este interzisă:

  • vânzarea mijlocului de transport declarat prin acțiune pe teritoriul Republicii Moldova;

  • donarea acestuia;

  • punerea la dispoziția unei alte persoane;

  • transmiterea prin moștenire;

  • oferirea spre închiriere/subînchiriere;

  • darea în comodat;

  • gajarea.

Aceste acțiuni pot fi realizate pe teritoriul Republicii Moldova doar cu acordul organului vamal, după achitarea drepturilor de import.

În conformitate cu prevederile art. 287, pct. (17), Cod Contravențional al RM: ”Nerespectarea condițiilor de derulare a regimului vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport declarate prin acțiune, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova”.

De asemenea, în cazul în care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislație (180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive), iar acesta nu mai există, organul vamal va încasa drepturile de import.

bottom of page