top of page
pexels-pixabay-207662.jpg

Mediere și  Conceliere

LEXCONSULT oferă o gamă cuprinzătoare de servicii de mediere pe întreaga gamă a litigiilor comerciale şi necomerciale. Medierea este metoda de soluţionare a litigiilor în care o terţă parte neutră facilitează obţinerea unei soluţii negociate între părţi. Mediatorul nu decide cine are dreptate.

LEXCONSULT oferă acum un serviciu cuprinzător pentru orice parte implicată în, sau care are în vedere, o mediere. Serviciul nostru de mediere se va ocupa de cerinţe individuale şi cuprinde oricare dintre sau toate cele de mai jos:

  • Asigurarea de mediatori experţi acreditaţi;

  • Asistenţă în redactarea convenţiilor de mediere;

  • Consultanţă şi reprezentarea părţilor la o mediere;

  • Asistenţă în alegerea şi rezervarea spaţiilor corespunzătoare ş.a.

bottom of page