top of page
pexels-pixabay-207662.jpg

Insolvabilitate

Odată cu intensificarea crizei economice, tot mai multe societăți comerciale au intrat în insolvabilitate, sau sunt în curs de a intra, solicitandu-se de către reprezentanții acestora, sau de către creditorii societăților, deschiderea procedurii insolvabile.

Aceasta situație s-a generat pe fondul imposibilității societăților comerciale de a-și onora obligațiile financiare către creditori.

În prezent, insolvabilitatea se dovedește a fi, nu o procedură de excepție, ci deja una necesară a fi urmată, pentru a se evita prejudicierea și mai accentuată a creditorilor sau angajaților societăților creditoare, dar și evitarea măririi exagerate a pasivului acestora.

În astfel de cazuri, în procedura insolvabilității, LEXCONSULT, prin avocații săi, vă poate asista la recuperarea debitelor până la finalizarea acestei proceduri.

Astfel că vă oferim un pachet de servicii juridice constând în:

  • Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvabile;

  • Redactarea cererilor de înscriere a creanței la masa credală;

  • Formularea de contestații la Tabelul Preliminar de creanțe, Tabelul Definitiv de creanțe etc;

  • Asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii insolvabilității în fața instanțelor de judecată, în orice etapă procesuală, dar și în fața Adunarilor Creditorilor;

  • Asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii de reorganizare judiciară și lichidare voluntară;

  • Se urmărește activitatea administratorului judiciar sau a lichidatorului numit în cauză;

  • Se fac demersuri pentru atragerea răspunderii administratorului societății aflate în procedura insolvabilității.

bottom of page