top of page
pexels-pixabay-207662.jpg

Dreptul Familiei

Am apreciat întotdeauna clienţii care ne caută şi ne solicită sfaturile juridice în dispute care implică sensibilul domeniu al dreptului familiei, survenite ca urmare a deteriorării relaţiilor maritale sau de facto.

Oferim servicii profesionale de asistenţă juridică clienţilor în următoarele domenii:

Redactare, asistență și reprezentare juridică privitoare la căsătorie:

 • încheierea căsătoriei;

 • îndeplinirea obligațiilor soților;

 • încetarea căsătoriei;

 • desfacerea căsătoriei (divorțul);

 • anularea căsătoriei;

 • acordarea pensiei de întreținere a fostului soț;

 • păstrarea/renunțarea la numele din timpul căsătoriei;

 • ieșierea din indiviziune (partajul bunurilor comune).

Redactare, asistență și reprezentare juridică privitoare la minori:

 • încredințarea minorilor în cadrul separație de fapt sau în urma divorțului;

 • stabilirea/modificarea pensiei de întreținere;

 • stabilirea filiației;

 • constatarea paternității;

 • stabilirea/modificarea programului de vizitare;

 • tratamente aplicate minorului și abandonul de familie.

Redactare, asistență și reprezentare juridică privitoare la tutelă sau curatelă:

 • instituirea/ridicarea tutelei;

 • punerea/scoaterea de sub interdicția judecatorească;

 • instituirea/ridicarea curatelei;

 • declararea judecatorească a morții;

 • declararea judecătorească a dispariției ş.a.

bottom of page