top of page
pexels-pixabay-207662.jpg

Drept Societar

Acordăm consultanţă în problemele care privesc reglementarea generală a funcţionării societăţilor comerciale din diverse sectoare ale economiei naţionale, folosind atributele rapidităţii, compatibilităţii, valorii şi accesibilităţii.

 • asistenţă juridică privind înfiinţarea, funcţionarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale

 • asistenţă juridică privind înfiinţarea organizaţiilor non-profit (asociaţii, fundaţii)

 • operaţiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social al societăţilor comerciale

 • deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe

 • adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor – procedură de organizare, asistare, reprezentare, înregistrare hotarâri, acţiuni în anularea hotarârilor

 • redactarea, negocierea şi asigurarea de asistenţă de specialitate cu ocazia încheierii contractelor comerciale de orice fel (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, joint-venture, împrumut, comodat, mandat, gaj, ipotecă, cesiuni)

 • fondul de comerţ - exploatare, protecţie și tranzacţii

 • consultanţă juridică şi redactarea de rapoarte de consultanţă cu privire la orice aspecte de drept societar

 • reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată

 • asistenţă şi reprezentare în relaţia cu executorii judecătoreşti

 • consultanţă şi reprezentare în domeniul recuperării creanţelor neperformante ş.a.

bottom of page