top of page
pexels-pixabay-207662.jpg

Drept Comercial

Oferim consultanţă juridică preventivă şi asistare în:

 • toate tipurile de tranzacţii comerciale

 • redactare/analize contracte de vânzare-cumpărare, leasing, licenţe

 • constituire de societăţi

 • legislaţia fiscală aplicabilă societăţilor comerciale.

Asistenţă juridică în recuperarea creanţelor:

 • notificări

 • procedură de conciliere prealabilă

 • procedura somaţiei la plată

 • proces comercial de pretenţii/daune create

 • executare silită

 • executarea biletului la ordin şi a CEC-ului

Alături de aceasta activităţile oferite de noi sunt:

 • asistenţă juridică cu titlu permanent în legătură cu activităţile societăţilor comerciale

 • asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale

 • asistenţă completă la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, coparticipaţiuni, joint-venture

 • asistenţă juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăţilor comerciale

 • acordarea consultanţei juridice în vederea adaptării afacerii la normele şi cerinţele în schimbare ale legii, precum şi la cerinţele Uniunii Europene

 • formularea de opinii juridice în legătură cu incidenţa legii române asupra procesului de încheiere şi de executare a unor contracte comerciale internaţionale (de împrumut, de cesiune a drepturilor de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale unei societăţi comerciale din România, de constituire de garanţii mobiliare sau imobiliare, de societate, altele)

 • acţiuni referitoare la neglijenţa comercială

 • litigii contractuale

 • răspunderea directorilor şi a funcționarilor

bottom of page