top of page
pexels-pixabay-207662.jpg

Drept Civil

Dreptul civil reprezintă baza oricărui act sau fapt juridic, reglementând în cele mai mici nuanţe dreptul de proprietate, fundamentul oricărei dispute juridice. Majoritatea ramurilor de drept, începând cu dreptul comercial şi până chiar şi dreptul familiei au la bază principiile reglementate în dreptul civil, astfel încât toţi avocaţii noştri sunt foarte bine pregătiţi în acest domeniu, fără de care este imposibilă practicarea avocaturii.

Principalele activităţi din acestă ramură de drept:

Asistență juridică, redactare și reprezentare juridică în litigii privitoare la dreptul de proprietate:

 • acțiuni în revendicare;

 • acțiuni posesorii;

 • acțiuni privind constatarea dreptului de proprietate (uzucapiuni);

 • acțiuni privind apărarea dreptului de proprietate și a posesiei;

 • expropriere pentru cazuri de utilitate publică.

Asistență juridică, redactare și reprezentare juridică în litigii privitoare la obligațiile civile:

 • răspunderea civilă;

 • executarea obligațiilor civile;

Asistență juridică, redactare și reprezentare juridică în materie succesorală:

 • deschiderea și dezbaterea succesiunilor;

 • ieșirea din indiviziune;

 • anulare donație frauduloase;

 • apărarea drepturilor moștenitorilor (copii, nepoți) și ale soțului supraviețuitor;

 • validarea/anularea testamentelor;

Asistență juridică, redactare și reprezentare juridică în litigii privitoare la executarea contractelor civile:

 • vânzare-cumpărare și de schimb;

 • donație;

 • închiriere/locațiune;

 • împrumut;

 • comodat;

 • de rentă;

 • întreținere;

 • depozit s.a.

bottom of page