top of page
Image by Dmitrij Paskevic

Consultanță juridică

Consultanța reprezintă oferirea de informaţii şi sfaturi calificate în probleme de natură juridică, în scris sau verbal, în domenii de interes pentru client, precum şi redactarea şi furnizarea de opinii juridice, elaborarea de opinii legale, elaborarea proiectelor de acte juridice şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea, elaborarea proiectelor de acte normative, participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, orice alte consultaţii în domeniul juridic.

Consultanţa juridică iniţială este faza în care, pe baza informaţiilor pe care le furnizaţi şi a situaţiei specifice de fapt, se realizează o evaluarea a cazului, a soluțiilor optime de urmat, a costurilor implicate, precum și a duratei aproximative estimate a litigiului.

Consultanţa juridică iniţială se realizează la sediul Cabinetului.

Consultaţiile juridice acordate de Avocații LEXCONSULT, au mai multe scopuri, în funcție de momentul în care au loc:

  • consultaţii juridice preliminare pentru caz - Clientul este informat în legatură cu problematica și aspectele legale legate de situația sa specifică.

  • consultaţii juridice de iniţiere a demersurilor - Clientul solicită consultația juridică pentru a demara anumite demersuri (acțiuni în instantă, solicitări la autorități, adrese și notificări, etc) sau a continua anumite proceduri deja inițiate. Acest tip de consultație juridică, de obicei se finalizează prin stabilirea următorilor pași și a documentelor juridice ce urmează a fi elaborate în zilele imediat următoare

  • consultaţii juridice de verificare - Clientul este interesat în verificarea, cu ajutorul unei terţe opinii, a situaţiei curente a demersurilor şi procedurilor pe care le efectuează. Consultaţia juridică în acest caz se finalizează printr-un set de recomandări şi opinii ale Avocatului, privitor la situaţia expusă

  • consultaţii juridice de caz - Clientul si Avocatul se întâlnesc pentru a efectua anumite demersuri și a discuta situația curentă a unui caz/colaborări deja începute

  • alte tipuri de consultaţii juridice, adaptate la cerinţele clientului

Cu ce trebuie să veniţi la o consultaţie juridică:

În funcție de tipul și scopul consultației juridice, este necesar să aduceți o serie de documente la o consultație juridică de specialitate:

  • act de identitate /pașaport pentru persoane fizice și ștampila + informațiile de identificare ale firmei pentru persoanele juridice

  • în funcție de scopul consultației juridice, sunt necesare o serie de acte ce demonstrează situația exactă: contracte, certificate, declaraţii, elemente de proceduri judiciare anterioare…ş.a.

Este de multe ori indicat că înainte de a veni la o consultație juridică să vă faceți un plan schematic al prezentării situației dvs către Avocat, pentru a fi siguri că nu veți scăpa din vedere elemente importante.

Cu cât reușiți să vă expuneți mai bine situația, cu atât aveți șanse mai multe de a primi informații și răspunsuri juridic mai bune, recomandări optime și inițieri mai rapide ale demersurilor.

bottom of page