top of page
CR6_5081.JPG

Competențe

Domenii de activitate:

Dreptul Civil, Dreptul Corporatist și Comercial, Dreptul Administrativ, Achiziții și Fuziuni.

Studii Academice:

  • Licență în Drept,Facultatea de Drept a Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”2015–2019.

  • Proiect ERASMUS+ în cadrul Facultății de Drept a Universității Publice Navarra, Pamplona, Spania. 2017-2018

  • Masterat în Drept în cadrul Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere” 2019–2021.

Limba Maternă: Limba Română.

Limbi Străine: Limba Rusă, Limba Engleza, Limba Spaniola, Limba Franceza


Experiență Profesională:

  • Avocat stagiar în cadrul BAA ,,NANI ȘI IACHIMCIUC”2019– 2022

  • Consultant al deputatului Victor BOLOGAN, Parlamentul Republicii Moldova 2019 - 2021.

  • Avocat în cadrul Cabinetul Avocatului „ANDREI BAȘ” 2022 - prezent.

bottom of page